Tidskrifter måste precis som andra produkter vårdas och utvecklas för att klara sig på marknaden.

Om du som uppdragsgivare önskar tar vi aktivt del av utvecklingen av er tidskrift. Tillsammans med utgivaren och redaktionen kan vi systematiskt arbeta fram en tydlig och värdeskapande position för tidningen i annonsörens och läsarens medvetande.