Håll markören över logotypen för mer info.
Brandskyddsföreningen Sverige är en ideell medlemsorganisation med drygt 2 000 organisationer och företag som medlemar. Brandskyddsföreningen arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Genom information, utbildning och rådgivning hjälper Brandskyddsföreningen människor, företag och organisationer att ta eget ansvar för sitt brandskydd.
Movium är Sveriges Lantbruks Universitets, SLU, tankesmedja för hållbar stadsutveckling. Movium utvecklar idéer samt tar fram, sammanställer och sprider information, kunskap och åsikter. Movium vill vara med och påverka samhällsutvecklingen genom att driva forskningsprojekt, arrangera kurser, ge ut publikationer och delta i den offentliga debatten.
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut erbjuder genom SP Brandteknik ett brett register av tjänster för brandteknisk dimensionering, beräkning, utvärdering av material och produkter. SP Brandteknik bedriver en mycket omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet åt såväl svenska som internationella intressenter. I samarbete med universitet och högskolor bedriver SP Brandteknik även utbildning.
Svensk Byggtjänst är bygg- och fastighetssektorns ledande informationsföretag. Sedan 1934 har de samlat in, strukturerat den information som krävs för att planera, konstruera, bygga och förvalta hus och anläggningar. Svensk Byggtjänst säljer information och kunskap om aktuell teknik och regelverk samt utvecklar verktyg och mötesplatser som skapar effektivitet och lönsamhet i byggsverige.
Svenska Byggingenjörers Riksförbund - SBR Byggingenjörerna är en ideell yrkesorganisation för byggingenjörer inom bygg- och fastighetsbranschen med ca 3 000 medlemmar och 27 lokalavdelningar. SBR:s syfte är att utveckla medlemmarnas yrkeskunnande samt värna om ansvarskänsla och kvalitet i yrkesutövningen.
Wikells byggberäkningar. Företaget bildades 1963 för att förse byggmästare med mängdberäkningar. Efter några år ville allt fler få prissättning och föreslagna anbudssummor. Sedan 1983 har programmet, sektionsdata; ett komplett kalkylsystem med databaser för Nybyggnad, ROT, EL, VS, Luft och Industrirör. Idag är programmet utvecklat för Windows 8/Windows 7/Vista och utvecklas ständigt i samråd med våra kunder.
ArkDes är ett nationellt centrum för arkitektur och design. Arkitektur- och Designcentrum, ArkDes har unika och lärorika utställningar, skolprogram, familjeverksamhet. ArkDes uppdrag: ArkDes ska öka kunskapen och intresset för arkitektur och design och dess betydelse för människor och samhälle. ArkDes ska vara en mötesplats inom området. ArkDes ska vårda, visa och förvärva nya samlingar inom arkitekturområdet. Samlingarna visas på ArkDes på Skeppsholmen, i utställningar, genom utlån nationellt och internationellt och på Digitalt museum.