Mediarum arbetar som tidningsutgivares och organisationers externa säljavdelning. Vår uppgift som tidningens annonsavdelning är i första hand att sälja medieutrymme och hantera annonsmateral.

Våra uppdrag omfattar framför allt annonsförsäljning i tidskrifter, hemsidor och kataloger. Vi är våra uppdragsgivares externa säljavdelning, med uppdrag utöver medieförsäljning att sälja utställarplatser, kurser och utbildningar samt prenumerationer av tjänster och tidskrifter. I samband med våra uppdrag bistår vi med projektledning av olika medieprojekt som till exempel mässor och tematidningar.

Vår erfarenhet är att ett långsiktigt nära samarbete gynnar tidningens utveckling och ger bästa lönsamhet för båda parter.