Bland våra uppdragsgivare hittar du organisationer och företag. Önskar du mer information om våra uppdrag finner du det på länkarna nedan:

Tidskriften Husbyggaren
Tidskriften Byggkoll
AMA-nytt
Tidskriften Stad
Sektionsfakta®

Annonskontakt:

Mediarum Sverige AB
Djursholmsvägen 62
183 52 TÄBY

Tel: 08-644 79 60
E-post: info@mediarum.se

 

Tidskriften Stad – debatt och reflektion om urbana landskap

Tidskriften Stad ägs och ges ut av Movium vid Sveriges Lantbruks Universitet och riktar sig till de människor som yrkesmässigt intresserar sig för den urbana utemiljön.

Tidskriften Stad ska vara bäst på att kommunicera kunskapen om stadens utemiljö. I Stad speglas framtidens frågor om stadsutveckling. Nyheter ger utblick och orientering, reportage skapar bredd och sammanhang, forskning och fakta borrar på djupet.

Genom att annonsera i Tidskriften Stad når du ut till beslutsfattare och opinionsledare ansvariga för planering, utveckling, anläggning och förvaltning av miljöer i stad och tätort.  

Läsarna består av landskapsarkitekter, landskapsingenjörer, stadsplanerare, konsulter inom anläggning/stadsplanering, projektörer, anläggare och förvaltare av utemiljöer, kyrkogårdsförvaltningar, fastighetsbolag/-förvaltare, statliga verk såsom Trafikverket samt kommunala förvaltningar med intresse för stadens utemiljö.

Upplaga: 3 000 exemplar. Antal utgåvor: 4 nr/år.

Utgivarens hemsida: www.movium.slu.se

 Bläddra i tidskriften Stad
Priser, format och utgivningsplan