Bland våra uppdragsgivare hittar du organisationer och företag. Önskar du mer information om våra uppdrag finner du det på länkarna nedan:

Tidskriften Husbyggaren
Tidskriften Byggkoll
AMA-nytt
Tidskriften Stad
Sektionsfakta®

Annonskontakt:

Mediarum Sverige AB
Djursholmsvägen 62
183 52 TÄBY

Tel: 08-644 79 60
E-post: info@mediarum.se

 

Tidningen Husbyggaren
Tidningen Husbyggaren ägs och ges ut av SBR, Svenska Byggingenjörers Riksförbund. Husbyggaren etablerades 1958.

Husbyggaren är en heltäckande fack- och idétidning för byggbranschen och dess beslutsfattare med nyheter och marknadsinformation. Täcker hela byggprocessen från program och skisser till bygghandlingar, upphandling, byggande, besiktning och drift/underhåll.

Läsarna återfinns i det förskrivande ledet ofta som tekniska konsulter, konstruktörer, arkitekter eller arbetar inom projekt- och byggledning i fristående konsultbolag eller hos entreprenörer och byggherrar.


Upplaga: 11 600 exemplar (TS 2020)
Antal utgåvor: 6 nr /år

Tidningens hemsida: www.husbyggaren.se
Utgivarens hemsida: www.sbr.se
 Bläddra i Husbyggaren

Priser, format och utgivningsplan