Bland våra uppdragsgivare hittar du organisationer och företag. Önskar du mer information om våra uppdrag finner du det på länkarna nedan:

Tidskriften Husbyggaren
Tidskriften Byggkoll
AMA-nytt
Tidskriften Stad
Sektionsfakta®

Annonskontakt:

Mediarum Sverige AB
Djursholmsvägen 62
183 52 TÄBY

Tel: 08-644 79 60
E-post: info@mediarum.se

 

Byggkoll
Tidningen Byggkoll ägs och ges ut av Svensk Byggtjänst. Magasinet är marknadsledande när det gäller att hålla bygg- och fastighetsbranschen uppdaterad gällande lagar, regelverk, normer och ny teknik. Byggkoll har en särställning inom branschen genom sin totala bredd och täckning av fackområdena husbyggnad, VVS, energi, el & tele, anläggning samt förvaltning. Byggkoll kommer ut med fyra nummer per år och är en prenumererad tidning. Ett årsabonnemang kostar 990 kr (ex moms) per år.

Läsarna av Byggkoll återfinns i bygg- och fastighetssektorn där det är ett måste att vara uppdaterad när det gäller lagar, regler normer och ny teknik. Majoriteten av läsarna återfinns i grupperna arkitekter, tekniska konsulter, kvalitetsansvariga entreprenörer, fastighetsförvaltare och myndigheter.

Upplaga: 7 000 exemplar
Antal utgåvor: 4 nr/år

Utgivarens hemsida: www.byggtjanst.se

 


Bläddra i Byggkoll
Priser, format och utgivningsplan