Bland våra uppdragsgivare hittar du organisationer och företag. Önskar du mer information om våra uppdrag finner du det på länkarna nedan:

Tidskriften Husbyggaren
Tidskriften ByggtjänstPM
AMA-nytt
Tidskriften Stad
Tidningen Brandposten
Sektionsfakta®

Annonskontakt:

Mediarum Sverige AB
Djursholmsvägen 62
183 52 TÄBY

Tel: 08-644 79 60
E-post: info@mediarum.se

 

Brandposten

Tidningen Brandposten ges ut av avdelningen Fire Research vid RISE Research Institutes of Sweden. RISE har ett brett register av tjänster för brandteknisk dimensionering, beräkning, utvärdering av material och produkter med en mycket omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet åt såväl svenska som internationella intressenter. I samarbete med universitet och högskolor bedriver RISE även forskning och utbildning.

Inom Fire Research genereras det mycket kunskap inom brand och brandsäkerhet. Genom Brandposten sprids denna kunskap vidare ut till berörda branscher och funktioner framför allt inom bygg, inredning och transport. Brandposten tar upp värdefull information om provning, forskning och utveckling inom brandteknik. Genom att annonsera i Brandposten når du ut till beslutsfattare och opinionsledare ansvariga för brandsäkerhet inom samhällsbyggnad, transport och industrin.


Tryckt upplaga: 6 000 exemplar
Digital upplaga: 20 000 adresser


Antal utgåvor: två på svenska/år, två på engelska/år

Utgivarens hemsida: www.ri.se

 


Bläddra i brandposten
Priser, format och utgivningsplan