Bland våra uppdragsgivare hittar du organisationer och företag. Önskar du mer information om våra uppdrag finner du det på länkarna nedan:

Tidskriften Husbyggaren
Tidskriften ByggtjänstPM
AMA-nytt
Tidskriften Stad
Tidningen Brandposten
Sektionsfakta®

Annonskontakt:

Mediarum Sverige AB
Djursholmsvägen 62
183 52 TÄBY

Tel: 08-644 79 60
E-post: info@mediarum.se

 

Brandposten

Tidningen Brandposten ägs och ges ut av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut – Fire Research. SP Fire Research bedriver en mycket omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet åt såväl svenska som internationella intressenter. I samarbete med universitet och högskolor bedriver Fire Research även forskning och utbildning.

Inom SP Fire Research genereras det mycket kunskap inom brand och brandsäkerhet. Genom Brandposten sprids denna kunskap vidare ut till berörda branscher och funktioner framför allt inom bygg, inredning och transport. Brandposten tar upp värdefull information om provning, forskning och utveckling inom brandteknik. Genom att annonsera i Brandposten når du ut till beslutsfattare och opinionsledare ansvariga för brandsäkerhet inom samhällsbyggnad, transport och industrin.Upplaga: 6 000 exemplar

Antal utgåvor: två på svenska/år, två på engelska/år

Utgivarens hemsida: www.sp.se

 


Bläddra i brandposten
Priser, format och utgivningsplan