Bland våra uppdragsgivare hittar du organisationer och företag. Önskar du mer information om våra uppdrag finner du det på länkarna nedan:

Tidskriften Husbyggaren
Tidskriften Byggkoll
AMA-nytt
Tidskriften Stad
Sektionsfakta®

Annonskontakt:

Mediarum Sverige AB
Djursholmsvägen 62
183 52 TÄBY

Tel: 08-644 79 60
E-post: info@mediarum.se

 

AMA-nytt
AMA-nytt  ägs och ges ut av Svensk Byggtjänst. Utan AMA-verken (som finns i tidskriftsform, bokform, och som webbtjänst) skulle Byggsverige se betydligt annorlunda ut. I AMA ges svaren på hur vi i Sverige ska bygga säkra vägar, järnvägar och hus eller hur man ska hantera el och ventilation i vägtunnlar. Regelverken och all uppdatering av koder och rubriker för dessa regelverk görs i nära samarbete med branschens olika aktörer och specialister inom fackområdena husbyggnad, VVS & kyl, el & tele samt anläggning.
...I AMA-nytts informationsdel ges fördjupad information i anslutning till ändringar och tillägg som görs i regelverken. Artiklar är till hjälp vid
beskrivningsarbete och upphandling. Tidningen är sektionerad i olika de fackområden och här finns det utmärkta möjligheter att synas riktat inom det område ni är verksamma inom (husbyggnad, VVS & kyl, el & tele samt anläggning).


Läsargrupp: Primärt för alla som upprättar eller läser tekniska beskrivningar. I många fall projektörer, beställare och entreprenörer på företag, myndigheter, kommuner och landsting.

Upplaga: 4 000 exemplar. Antal utgåvor: 2 nr/år


Utgivarens hemsida: www.byggtjanst.se
 Bläddra i AMA-nytt

Priser, format och utgivningsplan