Kund- och tematidningar - kombinerar facktidskriftens fokus med dagstidningens räckvidd

Annonsörer uppfattar tematidningar som ett värdefullt tillskott på mediemarknaden därför att den kombinerar facktidskriftens fokus med dagstidningens räckvidd.

Tematidning blir verklighet genom ett samarbete mellan din organisation (företag, förening eller institution) och Mediarum. Vad vi tillsammans skall åstadkomma är en produkt som framgångsrikt når ut till era målgrupper och levererar ert budskap. Arbetet leds av en projektgrupp och i projektet medverkar projektledare, uppdragsgivaren, redaktör, ämneskunniga skribenter, och formgivare.

Mediarum står för produktion, annonsförsäljning, tryckning och distribution.


Läs mer:
Finansiering
Att annonsera i kund- och tematidningar