Tidningen Brandsäkert
Tidningen BrandSäkert, etablerad 1964, ges ut av Brandskyddsföreningen Sverige. Brandskyddsföreningen är en medlemsorganisation med drygt 2000 medlemmar och arbetar för ett brandsäkrare Sverige.

BrandSäkert är en facktidning som följer brandskyddsarbetets tekniska, ekonomiska och politiska villkor. Ingen annan tidning ger samma översikt och djup för dessa frågor.

BrandSäkert riktar sig till läsaren i dess yrkesroll inom brand- och säkerhetsskyddet. BrandSäkert har en bred läsekrets och har ambitionen att nå brand och säkerhetsansvariga inom tillverkningsindustrin, offentlig förvaltning, transport, hotell och handeln. Inom bygg- och fastighetssektorn nås föreskrivande så som brand- och säkerhetskonsulter, konstruktörer och arkitekter. Tidningen går till den kommunala räddningstjänsten och stadsbyggnadskontoren, landstingen samt riksdagen.

Upplaga: 12 800 (TS 2011)
Antal utgåvor: 7 nr /år

Tidningens hemsida: www.brandsakert.se
Utgivarens hemsida: www.brandskyddsforeningen.se
 


Priser, format och utgivningsplan